Skip links

Varstvo osebnih podatkov

Lastnik in zbiratelj podatkov spletne strani je Špela Meze s.p., Kranjska cesta 2, 4240 Radovljica. Špela Meze s.p. se zavezuje k ščitenju zasebnosti uporabnikov spletne strani ter k skrbi za optimalno tehnološko podporo tej varnosti. Vaše naročilo (pogodba) je napisano v slovenskem jeziku in bo hranjeno v Špela Meze s.p. v pisni ter elekronski obliki in obravnavano kot poslovna tajnost. Prenos vseh osebnih podatkov je zaščiten z varnim SSL protokolom.

Privolitev

Z uporabo spletne strani salonsij.si uporabnik soglaša z načini uporabe podatkov, ki so opisani v izjavi o zbiranju osebnih podatkov. Z registracijo v salonsij.si uporabnik dovoljuje, da Špela Meze s.p. kot upravljavec zbirke osebnih podatkov vse posredovane podatke s strani uporabnika in podatke o vsebini nakupov uporabnika obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Špela Meze s.p. zagotavlja, da osebne podatke uporabnikov spletne strani salonsij.si in vse ostale podatke zbrane v postopku registracije ščiti pred razkritjem in posredovanjem tretjim osebam. Vsi osebni podatki uporabnikov so zaupni. Podatki o nakupih se zbirajo z namenom dostave naročenih izdelkov, izstavitve računa in reševanja morebitnih reklamacij.

Zbiranje osebnih podatkov

Špela Meze s.p. lahko samodejno zbira tudi nekatere podatke o strojni in programski opremi vašega računalnika. Med te podatke sodijo: naslov IP, vrsta brskalnika, imena domen, čas dostopanja in naslovi spletnih mest, ki ste jih obiskali na naši spletni strani. Ponudnik te informacije uporablja izključno za izračun splošne statistike o uporabi spletne strani salonsij.si in optimizacijo. Vse zbrane osebne podatke bo upravljavec osebnih podatkov varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ostalo zakonodajo in predpisi. Zbrani osebni podatki se bodo obdelovali samo za izvajanje sklenjene pogodbe oziroma naročenega izdelka oziroma storitve ter za namene, za katere bo dal posameznik izrecno privolitev.

Sprememba osebnih podatkov

Ponudnik zbira podatke na spletni strani z namenom zagotoviti pravilno delovanje spletne strani ter nudenje zahtevanih storitev. Ponudnik lahko uporabi podatke uporabnikov tudi za namene internih tržnih raziskav, obveščanja strank o novostih na spletni strani, obveščanja strank o novostih, ki se tičejo izdelkov ali storitev, ki jih nudi spletna stran salonsij.si.

Razkritje osebnih podatkov

Ponudnik (Špela Meze s.p.) brez privolitve uporabnika ne bo razkril njegovih osebnih podatkov tretji osebi, razen v primeru, ko je to potrebno zaradi skladnosti s pravnimi obveznostmi, ki jih nosi Špela Meze s.p. Kljub dostopu do Vaših podatkov, ki ga v takšnem primeru imajo tretje osebe, pa jih le-te ne smejo uporabljati v nobene druge namene kot je omenjena storitev svetovanja ter jih morajo ne glede na to obdelovati v skladu z veljavnim zakonom o varovanju osebnih podatkov, razen v primeru Vaše eksplicitne privolitve v drugačen tip obravnave. Špela Meze s.p. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredovala, posodila ali prodala tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika. Informacije o posamezniku bo družba obdelovala zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

Piškotki

Ta spletna stran vsebuje t.i. piškotke (Cookies) zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja strani. Špela Meze s.p. ne zbira nobenih osebnih podatkov o obiskovalcih spletne strani. Za namene statistike si Špela Meze s.p. pridržuje zgolj pravico pridobivanja tistih podatkov obiskovalcev spletne strani, iz katerih ne izhajajo individualne lastnosti posameznika, predvsem pa ne pridobiva IP naslova obiskovalcev. Kakršnokoli spremembo upravljanja spletne strani bomo objavili na tem mestu. Strežnik, na katerem se nahaja ta spletna stran, je ustrezno zavarovan.

Veljavnost

Vsa določila o zagotavljanju varnosti vaših osebnih podatkov se nanašajo zgolj na uporabo v okvirih spletne strani salonsij.si in ne veljajo za strani, do katerih je moč dostopati preko povezav, ki jih je moč najti na salonsij.si. Strani, do katerih je moč dostopati preko teh povezav imajo svoja določila o varovanju osebnih podatkov, s katerimi se seznanite pred uporabo spletne strani.

Izdaja računa

Špela Meze s.p. bo ob dostavi naročenih artiklov kupcu posredoval račun v pisni obliki na naslovu kupca. V primeru osebnega prevzema in/ali storitev na prevzemnem mestu prejme kupec natisnjen račun za nakupljene artikle ob njihovem prevzemu. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

Stroški v povezavi z uporabo telekomunikacijskega sredstva

Potrošnika klici na telefonsko številko ((+386) 70 449 762) bremenijo le osnovna cena telefonskega pogovora, ki jo zaračunava telekomunikacijski operater.

Pritožbe in spori 

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. – V primeru pritožb, sporov, težav, se kupec na ponudnika lahko obrne na telefonsko številko (+386) 70 449 762, ali po elektronski pošti na zasijocokozo@gmail.com. Pritožba se odda preko e-poštnega naslova zasijocokozo@gmail.com. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Na vse pritožbe se ponudnik odzove po elektronski pošti ali telefonsko v najkrajšem možnem času in v okviru zakonskih obvez glede na vrsto pritožbe. – Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. – V kolikor spora ni mogoče rešiti, je za reševanje spora pristojno sodišče po stalnem prebivališču potrošnika. – Dne 14. 11. 2015 je pričel veljati Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/2015; v nadaljevanju ZIsRPS). ZIsRPS ureja izvensodno reševanje domačih in čezmejnih sporov med podjetji in potrošniki s posredovanjem izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (v nadaljevanju: izvajalec IRPS).

Skladno z zakonskimi normativi ponudnik ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Ponudnik omogoča spletno trgovino na območju RS in svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Ta spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje vaše spletne izkušnje.